• VA-arbete Torpaplan

    Nu fortsätter förnyelsen av VA-nätet. Torpaplan stängs från den 11 augusti.

  • Gående skolbuss, dvs en vuxen som går till skolan med flera barn

    Ju fler som skjutsar barnen till skolan, desto farligare blir trafikmiljön där. Prova att gå istället! Eller varför inte starta en vandrande skolbuss?

  • astrakaner

    Vandringen den 21/8 på Brunstorps gård är inställd. Välkommen den 28/8 till Beskärning av träd och buskar.

jonkoping.se i bokstavsordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00