search
Sök
menu
Meny

Avgift för parkering skjuts upp

Boendeparkering Jönköing (genrebild)

Parkeringsavgiften för Bäckalyckan, Liljeholmen och delar av Huskvarna skjuts upp i väntan på att skyltningen blir klar.

Vid årsskiftet införs zonparkering i Jönköpings kommun med nya parkeringsavgifter. I samband med
detta beslutade stadsbyggnadsnämnden även att avgiftsbelägga tre nya områden; Bäckalyckan, Liljeholmen och delar av Huskvarna. Införandet av avgiften inom dessa områden skjuts upp några månader på grund av att skyltnngen inte är klar. Införandet sker istället succesivt under våren.

I början av året väntas exakta datum för införandet som kommer att uppdateras på sidorna om Parkering. På sidan Parkeringsavgifter hittar du karta över zoner och alla avgifter.

Publicerad: 2016-12-28 13.23