search
Sök
menu
Meny

Fotoutställning om vår tids allra viktigaste frågor

Bekämpa klimatförändringarna

Bill Schaffer gör succé med sitt nystartade företag som sprayar gräsmattor gröna. Delstaten Kalifornien lider av allvarlig torka och nu är bristningsgränsen nära. Foto: Linda Forsell/Kontinent Agency

Nu finns en ny utställning i Juneporten i centrala Jönköping. Det handlar om 17 unika foton som symboliserar de 17 globala mål som FN ställt sig bakom.

FN:s globala mål handlar bland annat om att bekämpa fattigdom, öka jämställdheten och förbättra miljön. Olika mål som också Jönköpings kommun ställer sig bakom. De omfattar alla olika beslutsnivåer, från de globala organisationerna ner till kommunal verksamhet. Målen måste uppnås av alla länder, regioner och kommuner tillsammans.

Utställningen Transforming our world, producerad av bildbyrån Kontinent ihop med Jönköpings kommun, pågår till slutet av februari 2017 och har möjliggjorts genom bidrag från SIDA. Bilderna, som består av både porträtt och miljöskildringar, ger en ytterligare dimension och tankeställare kring vad målen kan innebära. Utöver de 17 bilderna har det även tagits fram rollups och ett slags kubutställning som kommer att visas på olika platser i kommunen. Utställningen fungerar således som ett sätt att sprida kunskap om målen.

- Utställningen sätter fokus på vår tids allra viktigaste frågor. Vi hoppas att den ska beröra och skapa uppmärksamhet, men också att den ska göra det tydligt att de här frågorna angår oss alla. Detta är viktiga frågor som vi jobbar med såväl nationellt, regionalt som lokalt, säger Henrik Hermansson, projektledare för Stadens liv och innehåll.

Jönköpings kommun är sedan flera år en Fair Trade city, vilket innebär att kommunen försöker öka andelen etisk och hållbar konsumtion, som ett led i att bekämpa fattigdomen på andra håll i världen. Kommunen jobbar också aktivt med internationalisering, vilket innebär att försöka öka kunskapen och kontakterna med omvärlden.

- Jönköpings kommun är en av tre kommuner, som ihop med många andra organisationer, beviljats medel till en kommunikationsaktivitet om Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Pengarna har vi valt att använda till den här utställningen, som vi hoppas ska göra målen mer kända och bidra till att engagemanget för frågorna ökar ännu mer, säger Chantal Coté, internationell strateg i Jönköpings kommun.

Publicerad: 2017-01-09 14.34