search
Sök
menu
Meny

Låga vattennivåer får många följder

annica m, vattensamordnare

Efter ett torrt 2016 följde en vinter med ovanligt lite nederbörd. Grundvattennivån är mycket låg i stora delar av landet, och grundvattnet fylls inte på av sommarregn. Det får konsekvenser för oss alla. Du som har enskild brunn kan behöva agera snabbt för att säkra din tillgång till vatten.

Annica Magnusson är vattensamordnare i Jönköpings kommun, och en av flera medarbetare som arbetar med frågan om låga vattennivåer. Hon säger att situationen just nu är under kontroll. Men om det blir en sommarperiod utan rejäla regn innebär det ökade problem. Redan nu syns konsekvenser av de låga vattennivåerna.

Vattennivåerna medför inte bara problem för dricksvattenförsörjningen, utan även för djur, växter och friluftsliv. Det finns exempelvis mossar som är viktiga häckningsplatser och som i princip blivit torrlagda. Ett lågt vattenstånd innebär också svårigheter att lägga i båtar och kan innebära en ökad risk för grundstötningar, förklarar Annica Magnusson.

Hon rekommenderar alla hushåll som har egen brunn att kontrollera den. Om brunnen börjar sina bör man inte vänta med beslutet att djupborra en ny.

Många hushåll befinner sig i en liknande situation, och alla kan inte få nya brunnar borrade samtidigt. Man får räkna med väntetider. Det är inte heller hållbart att kommunen kör ut vatten under någon längre tid. Varje hushåll måste själva planera för en hållbar lösning i god tid, säger hon.

Hur påverkas grundvattnet om det blir en regnig sommar?

– Inte alls! Regn som faller under sen vår och sommar tas i huvudsak upp av växterna. En del avdunstar också vid varm väderlek, upp i atmosfären. Det är först i höst och vinter som grundvattnet kan fyllas på, oavsett hur regnig sommaren blir.

Kan det bli aktuellt med bevattningsförbud i Jönköpings kommun?

– Ja, för alla som inte tar sitt vatten från Vättern kan det bli aktuellt. Dels har vi flera områden med mindre grundvattentäkter. Och dels ca 13 000 som har egen brunn, och själva måste ha koll på sin vattenförbrukning och vattentillgång. Tänk på att vattenbristen gäller hela landet, så om du t.ex. har ett fritidshus, så ta reda på vad som gäller i den kommunen.

Är det dags att vänja sig vid att spara på vattnet?

– Ja, även om situationen varierar inom kommunen, så är det bra att börja tänka till på sin vattenförbrukning. De flesta kan spara en del. Under en minut rinner det ut ca 12 liter vatten, så varje avstängd minut ger stora vinster.

Om 100 000 invånare minskar sin förbrukning från nuvarande 180 liter per dygn till kanske 160 liter per dygn, så får 2 miljoner liter vatten stanna kvar i våra dricksvattentäkter, varje dygn. Det blir 60 miljoner liter på en månad – det kan betyda mycket! 

Publicerad: 2017-06-09 10.09