search
Sök
menu
Meny

Ny tillgänglighetsguide på gång

Lisa och Johan inventerar en butik

Just nu pågår en inventering av tillgängligheten i publika lokaler i centrala Jönköping. Butiker, restauranger och caféer är några lokaler som besöks och inventeras.

Johan försöker ta sig in i en publik lokal

Det är Johan Steirud, ombudsman och tillgänglighetsinventerare på HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan), tillsammans med Lisa Stalin, trafiktekniker på stadsbyggnadskontoret, som står för inventeringen.

De har börjat inventera lite smått på Väster, men kommer under veckan att påbörja den stora inventeringen med start vid Tullportsgatan. Målet är att under våren och sommaren inventera alla publika lokaler från Tullportsgatan fram till Klostergatan, för att i höst kunna presentera en helt ny tillgänglighetsguide i digital form.

De tillgänglighetsaspekter som inventeras är hur tillgänglig entrén är, hur man som funktionsnedsatt kan ta sig fram i lokalen, om diskar är i bra höjd och om kortbetalningsläsarna är flyttbara.

Johan vid en disk

– Vi undersöker även om lokalerna är tillgängliga för synsvaga och hörselnedsatta personer, berättar Johan. Det kan handla om ifall nivåskillnader inne i lokalen är utmärkta med kontrastfärger och om ljudnivån är okej och inte för bullrig.

Även tillgängligheten på toaletter undersöks på restauranger och caféer. Toaletten ska vara så stor att en rullstol kommer in, till exempel.

När tillgänglighetsguiden är klar kommer du, via kommunkartan på kommunens webbplats, att kunna hitta information om tillgängligheten i alla publika lokaler i Jönköpings centrum.

– Malmö stad har en bra tillgänglighetsguide. Vi har tittat mycket på hur de har gjort och tagit efter en hel del, berättar Lisa.

Publicerad: 2017-05-11 17.14