search
Sök
menu
Meny

Över 70 000 sysselsatta i Jönköping

Flygbild över industriområde Torsvik i Jönköpings kommun.

Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Jönköpings kommun. Sysselsättningen ökade i kommunen under 2015 med 1 369 personer och det är nu 70 624 personer som är sysselsatta inom kommungränsen.

Arbetsmarknadsstatistik som SCB publicerade i dag visar att arbetsmarknaden är fortsatt stark i Jönköpings kommun.
- Det är väldigt glädjande med en fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden. Både att andelen personer som förvärvsarbetar blir fler och att vi befäster vår position som den nionde största kommunen sett till antalet sysselsatta, säger Andreas Zeidlitz, tillförordnad näringslivschef i Jönköpings kommun.

Statistiken avser antalet förvärvsarbetande 16 år och äldre med arbetsplats i kommunen (dagbefolkning). Antalet förvärvsarbetande som bodde i kommunen (nattbefolkning) uppgick till 66 545 personer.

Notera att det är ett års eftersläpning av statistiken, vilket beror på att statistiken bygger på taxeringsuppgifter.

Högre förvärvsfrekvens
Förvärvsfrekvensen (andelen 20-64 åringar som arbetar) i Jönköpings kommun var 80,9 procent i november 2015. Det är en ökning med 1,1 procentenheter från året innan. Jämfört med riket (77,9 procent) och jämnstora kommuner är förvärvs­frekvensen förhållandevis hög i Jönköping. Habo är den kommun som har högst förvärvsfrekvens i landet med 88,2 procent.

Förvärvsfrekvensen i Jönköping var för kvinnor 79,3 procent och för män 82,4 procent. Både andelen kvinnor och män som arbetar har ökat jämfört med 2014.

Förändring av sysselsatta inom olika näringsgrenar
Ökningen av antalet sysselsatta under 2015 var störst inom näringsgrenarna Företagstjänster som ökade med 378 personer, Transport och magasinering som ökade med 322 personer samt Utbildning som ökade med 195 personer. Det var endast två näringsgrenar där sysselsättningen minskade – Handel som minskade med 124 personer och Finans- och försäkringsverksamhet som minskade med 25 personer.

Nionde största arbetsmarknaden
Jönköpings kommun hade i november 2015 den nionde största arbetsmarknaden i Sverige sett till det totala antalet sysselsatta. Det är samma placering som de senaste åren. De kommuner som placerar sig före Jönköping är de tre storstadskommunerna samt Uppsala, Linköping, Solna, Örebro och Västerås.

Fortsatt ökad pendling
I november 2015 var det 12 695 personer som pendlade till kommunen och 8 616 personer som pendlade från kommunen, vilket innebär att nettopendlingen till kommunen var 4 079 personer. Jämfört med 2014 har antalet inpendlare ökat med 280 personer, medan antalet utpendlare har ökat med 275 personer.

6 419 företagsförekomster
Med företagsförekomster menas alla företag som har ett eller flera arbetsställen i kommunen. Totalt fanns det 6 419 företagsförekomster i Jönköping kommun 2015, vilket är en ökning med 109 förtetag jämfört med året innan. Antalet arbetsställen tillhörande dessa företag uppgick till 7 032.

Publicerad: 2017-01-09 14.32