search
Sök
menu
Meny

Stadsbyggnadspriset 2016 till Ekblads och Tengbom för Kvarteret Peru 6

Kvarteret Peru

Idag delades stadsbyggnadspriset för 2016 ut. Priset är till för att främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun.

Stadsbyggnadspriset 2016 gick till Ekblads och Tengbom för Kvarteret Peru 6 i området Kristinedal på Åsenvägen i Jönköping. De vann också klassen god arkitektur. Motiveringen lyder:

"På en begränsad yta har man elegant lyckats skapa ett välkommet tillskott av student- och hyreslägenheter. Variationen av antalet våningar, fasadens utformning och den lekfulla placeringen av balkongerna ger byggnaden en tydlig, egen identitet samtidigt som den anpassar sig väl till omgivningen. Genomtänkta materialval och noggrann detaljutformning har resulterat i ett flerbostadshus som märkbart höjer sig över genomsnittet. Peru 6 är ett exempel på ambitiös bostadsarkitektur och ett utmärkt tillskott till Jönköpings byggda miljö."

Kvarteret Juno

Segrare i klassen god byggnadsvård blev Vätterbygdens Byggnadsaktiebolag för kvarteret Juno 2 på
Klostergatan med motiveringen:

"Kvarteret Juno består av träbyggnader i två våningar med publika lokaler i bottenvåningen och bostäder en trappa upp. Det är ett välbevarat och viktigt exempel på Jönköpings rutnätsstad som växte fram under senare delen av 1800-talet. Fastighetsägaren har visat stor förståelse för detta och långsiktigt satsat på att underhålla och komplettera både byggnad och gårdsmiljö på ett respektfullt och initierat vis. Under året som gått har taket lagts om och fasaden målats om i en tidstypisk färgsättning. Kvarteret Juno är därmed ett mycket gott exempel på det viktiga underhållet av vår gemensamma kulturmiljö."

Slottskajen och Bastionparken

Stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning och Sydväst arkitektur och landskap vann klassen god livsmiljö för arbetet med Bastionsparken och Slottskajen. Här lyder motiveringen:

"Här möts det historiska och framtida Jönköping på ett ömsesidigt berikande vis. Slottskajen, med sitt formspråk och genomtänkta belysning, ger nu tillträde till vattnet. Parken lyfter fram formen av en av slottets bastioner och belyser därigenom slottets placering och Jönköpings historia. Den är uförd med mycket gedigna material och tillåtande grönytor. Det som en gång var en försvarsanläggning har nu återuppstått som en plats för vila och blomsterprakt."

Kungsporten trygghetsboende

Ett hedersomnämnande för god livsmiljö delades också ut till Kungsporten trygghetsboende och Enter Arkitektur för Kungsporten trygghetsboende på Kungsängen med motiveringen:

"I direkt angränsning till Bondbergets naturreservat ligger ett trygghetsboende där de boendes behov och önskemål varit vägledande. Byggnaden har ett enkelt, tydligt formspråk och generösa gemensamma ytor. På entréplan har de boende tillgång till kök, bibliotek, samlingssal, reception och gästlägenhet. Alla utrymmen håller hög klass och är mycket välkomnande. Även gården är fint utförd med redskapshjul, odlingslådor och växthus. Jönköping har fått ett trygghetsboende av mycket hög klass."

 

Publicerad: 2017-02-07 12.16