search
Sök
menu
Meny

Trygghetskamera på test kan öka nattfriden

Trygghetskamera monterad ovanför sängen.

Under ett halvår kommer gäster på Dundrets rehabiliteringsenhet i Jönköpings kommun att kunna testa en trygghetskamera. Med trygghetskameran kan personalen göra tillsyn under natten utan att störa gästens nattsömn.

Många av Jönköpings kommun hyresgäster på särskilda boenden behöver tillsyn under natten. Idag sker tillsynen genom att personal går in i bostaden och fram till sängen för att säkerställa att allt är som det ska. Men när dörren öppnas eller någon kommer nära kan detta upplevas som störande och leda till att man vaknar.

Gästerna väljer själva

För att inte riskera att störa nattsömnen har Jönköpings kommun startat ett pilotprojekt på Dundrets rehabiliteringsenhet, som är ett korttidsboende.Under sex månader kommer gäster som vill delta att få en trygghetskamera installerad i sitt rum. Tillsynen nattetid kommer därefter att göras med hjälp av en dator.

- Alla gäster har blivit informerade och själva fått välja om de vill delta i projektet. För att delta lämnar gästen sitt samtycke innan vi går vidare och installerar trygghetskameran, berättar Elisabeth Englund, enhetschef på Dundrets äldreboende.

Ingen inspelningsfunktion

 Trygghetskameran är en mörkerseende titthålskamera. Den kan inte ta bilder och har inte heller någon inspelningsfunktion.

- Det är som att titta in i någons nyckelhål, det går inte att vrida kameravyn utan personalen ser bara en vy över sängen, för att se om allt ser normalt ut, säger Elisabeth Englund.

Tillsammans med personal kommer gästen överens om hur många och vid vilka tidpunkter tillsynsbesöken ska ske under natten och vad personalen ska göra om tillsynen indikerar något onormalt, exempelvis att sängen är tom. Trygghetskameran är avstängd under dagtid och det är bara behörig nattpersonal som har tillgång till den och kan genomföra tillsynerna.

Flera kommuner har infört trygghetskamera

Flera av landets kommuner, däribland Västerås Stad, Varberg och Malmö Stad har infört trygghetskamera med positiva erfarenheter. Pilotverksamheten i Jönköping börjar i januari/februari och pågår under sex månader. Därefter ska en utvärdering ge svar på om fler ska få möjlighet att välja en trygghetskamera till sin bostad.

- Om utvärderingen av projektet visar att den här tekniken leder till en bättre nattsömn och mindre oro för nattliga besök i bostaden, så har vi tankar om att i framtiden kunna erbjuda tillsyn via trygghetskamera som ett alternativ och komplement till de fysiska besöken, berättar projektledaren Tommy Stillvall.

Jönköpings kommun har flera pågående eller planerade projekt där digital teknik används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Dessa projekt ingår i kommunens satsning på att använda s.k. välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Publicerad: 2017-04-20 09.06