search
Sök
menu
Meny

Avstängningar på Klostergatan

karta VA på Klostergatan

Arbete pågår med att lägga ner nya vatten- och avloppsledningar.

karta VA på Klostergatan

Arbetet kommer att genomföras ett kvarter i taget, för minsta möjliga störningar. Parallellt arbetar vi i västra gångbanan mellan Sturegatan och Sjögatan.

Vid årsskiftet inleddes en ny etapp av VA-förnyelsen. Nu är det Klostergatan som ska få nya vatten- och avloppsledningar.

– Det här är en viktig del i förnyelsearbetet. Klostergatan blir den sista stora etappen på Söder, så till sommaren ska vi tacka för oss, och ser fram emot att ha nya fräscha vatten- och avloppsledningar på hela Söder, förstärkta med separata ledningar för dagvatten, säger Fredrik Abrahamsson, projektledare för arbetet.

10 km nya ledningar varje år

Kommunens VA-verksamhet har jobbat med förnyelsen sedan 2014, då man inledde vid Kristinedal och Kungsgatan. De områden som får nya ledningar är de som prioriterats i en omfattande utredning. Ledningarnas ålder och skick, samt områdets grad av utsatthet för översvämningar har styrt prioriteringen; på Söder har ledningarna funnits i 80-120 år. I nuläget förnyas drygt 10 km ledningar varje år, och samtidigt gör berörda fastighetsägare stora arbeten med sin dagvattenhantering.

Kvartersvis förnyelse, för minsta möjliga störningar

Arbetet utmed Klostergatan kommer att ske i korta avsnitt för att begränsa störningarna, och göra området så tillgängligt som möjligt. Gatan grävs upp utmed västra sidan, men också tvärs över gatan till alla fastigheter.

Åtkomst för boende och besökare

Bilister når enklast närområdet via Gröna gatan eller Brahegatan, och tillhörande tvärgator. Busstrafiken flyttas under arbetet, och nya tillfälliga hållplatser förläggs till Torpagatan och Gröna gatan, från vecka 5 (se länk till information på Länstrafikens webbplats). Cyklister hänvisas i första hand till den nya GC-vägen utmed Brahegatan. Gående ska kunna nå fastigheterna  i stort sett hela tiden. 

VA, el och nya busshållplatser

Efter att VA-arbetet är klart ska Jönköping Energi göra elarbeten, och nya busshållplatser ska anläggas på Klostergatan. Allt beräknas vara klart under juni.

– Vi hoppas att allmänheten har tålamod med oss några månader till, på centrala Söder. Vi vill från VA-verksamheten gärna passa på att tacka både allmänhet och fastighetsägare för gott samarbete så här långt!

Publicerad: 2017-03-02 16.04