search
Sök
menu
Meny

Artiklar från Jönköpings kommun

Du kan få nyheterna i ditt

RSS-ikon
 • 2017-01-16
  Kommunen utlovar bonus till semestervikarier
  Socialförvaltningen tar ett nytt grepp med bonustrappa för att få fler att vilja jobba fler veckor under juni, juli och augusti. Som mest kan semestervikarien, utöver sin lön, få 6 000 kronor extra i bonus.
 • 2017-01-16
  Utbildning ger möjligheter - sök till vuxenutbildn...
  Det finns många utbildningar för vuxna. Inom den kommunala Vuxenutbildningen kan du läsa enskilda gymnasiekurser eller en hel yrkesutbildning.
 • 2017-01-16
  Nu öppnar kommunens infartsparkeringar
  Idag öppnar kommunens infartsparkeringar på Jordbron och
  Rosenlund. Här kan du som bilpendlar parkera gratis och fortsätta din färd in till stan på cykel, till fots eller med buss.

 • 2017-01-02
  VA-förnyelsen tar sig an Klostergatan
  Vid årsskiftet inleds en ny etapp av VA-förnyelsen. Nu är det Klostergatan som ska få nya vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att genomföras ett kvarter i taget, för minsta möjliga störningar.
 • 2016-12-28
  Avgift för parkering skjuts upp
  Parkeringsavgiften för Bäckalyckan, Liljeholmen och delar av Huskvarna skjuts upp i väntan på att skyltningen blir klar.
 • 2016-12-20
  Hotad sandödla räddas av kommunen
  För att rädda den hotade sandödlan har kommunen sammanställt ett antal åtgärder som ska göras i tre steg.
 • 2016-12-06
  Fotoutställning om vår tids allra viktigaste frågo...
  Nu finns en ny utställning i Juneporten i centrala Jönköping. Det handlar om 17 unika foton som symboliserar de 17 globala mål som FN ställt sig bakom.

 • 2016-12-01
  Över 70 000 sysselsatta i Jönköping
  Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Jönköpings kommun. Sysselsättningen ökade i kommunen under 2015 med 1 369 personer och det är nu 70 624 personer som är sysselsatta inom kommungränsen.
 • 2016-11-30
  Övervägande positiva beslut efter skolinspektionen...
  Under hösten har Skolinspektionen granskat ett urval av skolor i Jönköpings kommun. Inspektionen har även granskat huvudmannanivån och där varje skolform för sig.
 • 2016-11-18
  Ansiktsavläsning till Public Face avbryts
  Kamerautrustningen till det nyss invigda konstverket Public Face på rådhusets tak har efter dialog med Länsstyrelsen stängts av. Det har konstaterats att utrustningen omfattas av tillståndsplikt.