search
Sök
menu
Meny

Vägledande samspel, Dalviks familjecentral

Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för och kontakten med ditt barn växa. Vägledande Samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande föräldraprogram som utgår den unika relation du och ditt barn har.

Vägledande samspel (ICDP) har som målsättning att stödja och främja föräldrars kompetens och stärka föräldrarollen. Du har möjlighet att tillsammans med andra föräldrar delta i en föräldragrupp på din familjecentral. Utifrån åtta teman pratar vi om det som kan stärka dig i samspelet med ditt barn och hur du kan göra för att utveckla ditt föräldraskap. Gruppen träffas vid sju tillfällen, två timmar varje gång.

Välkommen!

Plats: Öppna förskolan Dalvik

Nästa grupp: Tisdagen den 28 mars 2017

Tid: 9.00-11.00

Kostnad: 0 kr, fikat kostar 20 kr

Anmälan gör du till vägledare eller till personal på fc.

Vägledare är:

Fabijan Anderstaf tfn 036-10 36 60 eller fabijan.anderstaf@jonkoping.se

När du anmäler dej lämna kontaktuppgifter, namn telefonnr samt den e-post du vill vi ska använda.


Kontakt

Linda Agnesund
Kurator
Tfn 036-10 60 55
Mobil 072-58 04643