search
Sök
menu
Meny

Trygghet och likabehandling

Tornfalkens arbete med trygghet för våra barn:

Alla barn ska vara trygga i förskolan. (Diskriminerings-lagen och Skollagen).

Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet – en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling

Hur vi bygger relationer och trygghet för våra barn:

Omsorgen vi har om varje barn bygger upp tilliten och lägger grunden för trygga och utvecklande relationer mellan pedagoger och barn.

Varje barn möts av engagerade och kunniga pedagoger som visar intresse för att lära känna barnet och dess familj.

Detta bildar utgångspunkten för pedagogernas möjligheter att stödja, stimulera och utmana barnens initiativ till interaktion, med omgivningen och utforskning av omvärlden.