Modersmål i förskola och förskoleklass

 Skriv ut

I Jönköpings kommun har förskolebarnen möjlighet att få modersmålsstöd. I första hand riktas stödet till 5- och 6-åringar.

Förutsättningen för att få ansöka om modersmålsstöd i förskola och förskoleklass är att barnet har språket som ett levande inslag i hemmet (att språket talas dagligen).

I läroplanen står det att förskolan ska bidra till att barnen får utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Men, det är inte en rättighet som är reglerad i skollagen.

I Jönköpings kommun har vi ambitionen att så många barn som möjligt ska få stöd, och i första hand 5- och 6-åringarna.

Modersmålsstödet är avgiftsfritt.

Varför modersmålsstöd?

Modersmålet är grunden för att barnet ska kunna utvecklas även i det svenska språket. Mindre barn lär sig huvudsakligen genom leken. Modersmålslärarens roll är att arbeta på flera sätt med barnets språkutveckling, och skapa förutsättningar för att alla barn hittar sätt att lära sig.

Anmälan till modersmålsstöd

januari varje år delar förskolechef eller rektor ut blanketter till berörda familjer. Föräldrarna lämnar ifylld ansökan i februari, och sedan sammanställs alla ansökningar.

Modersmålsstödet anordnas av utbildningsenheten för flerspråkighet. Se länk längre ner på sidan! Om du har frågor är du välkommen att vända dig dit.

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

  1. Ny upphandling av ordinarie asfaltsavtal

    En ny upphandling ska genomföras inom Jönköpings kommun för ett nytt övergripande asfaltsavtal. Efter överprövning har förvaltningsrätten fastslagit att förfrågningsunderlaget varit otydligt.

  2. Programmet släppt till KulturDagNatt

    Programmet till årets roligaste kulturfest är släppt! Lördag 27 september bjuder Jönköpings kulturliv på årets roligaste kulturfest!

  3. Lunchföreläsning om stadsplanering 25 september

    Välkommen till stadsbyggnadsvisionens första lunchföreläsning i höst med Sara Westin, forskare i kulturgeografi, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00