Grundskola

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut
Lärare undervisar elever i klassrum.

I de kommunala grundskolorna i Jönköping står lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar.

På några sidor här kan du läsa mer om grundskolan, fritidshemmet, grundsärskolan och förskoleklassen.

Vi har en hög lärartäthet och hög kompetens bland våra lärare. Deras viktigaste uppgift är att inspirera eleverna att lära, ta vara på deras egen lust och nyfikenhet och förmedla värderingar som bygger på respekt för alla.

Att känna sig trygg är en förutsättning för att lära sig, och vårt mål är att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg. Respekten för allas lika värde ska genomsyra vardagen.

Skolan har också en viktig roll i att främja elevernas hälsa. Eleverna tillbringar så stor del av sin tid här, att rutinerna i skolan kring rörelse, kost m.m. spelar roll för deras livsstil även utanför skolan.

Genom den kommunala skolans innehåll och olika arbetssätt i lärandet kännetecknas erbjuder bredd, mångfald och kvalitet.

Sidan Bedömning, åtgärdsprogram och betyg vill visa hur vardagen i skolan ska ha en tydlig koppling till läroplanens mål och lärarnas bedömning. Den kopplingen ska vara tydlig för både elev och vårdnadshavare.


Foto: Smålandsbilder

Service och nyheter

Nyheter

  1. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

    Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

  2. Kommunen säljer fastighet med bostadshus och skolhus – lantligt läge utanför Tenhult 

    Nu säljer Jönköpings kommun fastigheten Rogberga-Hult 3:6, som ligger i lantlig miljö, sydväst om Tenhult. Fastigheten innehåller tre byggnader, bl.a. ett skolhus. 

  3. Vandra bland äppelblom på Brunstorp den 26 maj

    Torsdagen den 26 maj inleder vi parksommaren med en äppelblomsvandring på Brunstorps gård.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00