Enkät till vårdnadshavare i förskola och skola

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Vi vill veta vad du tycker om vår verksamhet och skickar nu ut enkäter till många vårdnadshavare i Jönköpings kommun.

9500 vårdnadshavare och 4500 elever får nu återigen möjlighet att ge sin syn på förskolor och skolor. En enkät skicka nu ut till utvalda vårdnadshavare via e-post och sms. Elever kommer att få besvara enkäten i skolan.

Resultat visar vad vi kan bli bättre på

Detta är en viktig del i varje förskolas, familjedaghems och skolas kvalitets- och förbättringsarbete eftersom resultatet visar vad vi kan bli bättre på. Därför är det viktigt för oss att du som får en enkät tar dig ett par minuter för att besvara den.

Under Självservice-rubriken kan du se resultatet från föregående års enkät. Du kommer att kunna se resultatet från årets undersökning här på webben i början av maj.

I de fall svaren är färre än 10 på en förskola eller skola så kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Konfidentiell hantering

Ingen kommer att kunna utläsa vad just du har svarat.

Svarsgrupper

I år kommer vi att skicka enkäten till följande grupper av vårdnadshavare och elever:

Föräldrar till barn i

 • förskolan, födda 2011 och 2012
 • familjedaghem, födda 2011, 2012,
 • fritidshem, årskurs 1 och 3
 • förskoleklass
 • årskurs 2
 • grundsärskola
 • grundsärskola med inriktning träningsskola

Elever i

 • grundskolan, årskurs 5
 • grundskolan, årskurs 8
 • grundsärskolan, årskurs 5-10
 • gymnasieskolan, år 2
 • gymnasiesärskolan

Frågor och svar kring utskicket

Länken i mitt sms är bruten - vad gör jag? 
Tyvärr har det visat sig vara ett problem i vissa androidtelefoner. Vi hoppas att du har möjlighet att istället följa länken i det mejl som du också ska ha fått.

Service och nyheter

Nyheter

 1. Vad tycker vårdnadshavare och elever?

  Vi vill veta vad vårdnadshavare och elever tycker om förskolor, skolor, familjedaghem och fritidshem i Jönköpings kommun.

 2. Musikelever imponerade

  Junedalsskolans duktiga musikelever genomförde förra veckan "A tribute to Hollywood" på Spira.

 3. En socialdirektör fattar inga beslut i individärenden

  I Aftonbladets granskning av ett individärende som hanterats i Jönköping görs idag gällande att den f.d. socialdirektören Cecilia Grefve fattat beslut i handläggningen och ”drivit igenom” att den unga kvinnan skulle låsas in. Denna uppgift är felaktig.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00