Skolenkät 2016 till vårdnadshavare i förskola och skola

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Vi vill veta vad du tycker om vår verksamhet och skickar i februari 2016 ut enkäter till många vårdnadshavare i Jönköpings kommun.

Ungefär 9500 vårdnadshavare och 4500 elever får återigen möjlighet att ge sin syn på förskolor och skolor. Om du som vårdnadshavare tillhör en av svargrupperna kommer ett SMS och/eller e-postmeddelande med en länk till enkäten att skickas till dig under vecka 6, 2016. Enkäten besvaras på webben.

Elever kommer att få besvara enkäten i skolan.

Resultat visar vad vi kan bli bättre på

Detta är en viktig del i varje förskolas, familjedaghems och skolas kvalitets- och förbättringsarbete eftersom resultatet visar vad vi kan bli bättre på. Därför är det viktigt för oss att du som får en enkät tar dig ett par minuter för att besvara den.

Under Självservice-rubriken kan du se resultatet från föregående års enkät. Du kommer att kunna se resultatet från årets undersökning här på webben i början av maj.

I de fall svaren är färre än 10 på en förskola eller skola så kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Konfidentiell hantering

Ingen kommer att kunna utläsa vad just du har svarat.

Svarsgrupper

I år kommer vi att skicka enkäten till följande grupper av vårdnadshavare och elever:

Föräldrar till barn i

 • förskolan, födda 2012 och 2013
 • familjedaghem, födda 2012, 2013
 • fritidshem, årskurs 1 och 3
 • förskoleklass
 • årskurs 2
 • grundsärskola
 • grundsärskola med inriktning träningsskola

Elever i

 • grundskolan, årskurs 5
 • grundskolan, årskurs 8
 • grundsärskolan, årskurs 5-10
 • gymnasieskolan, år 2
 • gymnasiesärskolan


Service och nyheter

Nyheter

 1. Separat taxa för dagvatten planeras

  Planering pågår nu för att införa en separerad brukningstaxa för dagvatten 2017. Målet är att kostnaden för vatten och avlopp ska fördelas på ett mer rättvist sätt mellan berörda fastighetsägare.

 2. Jönköpingsfesten tar en paus 2016

  Det blir ingen Jönköpingsfest i augusti. Festen tar en tillfällig paus i år. Orsaken är de såväl internationella som nationella idrottsevenemang som Jönköpings kommun står värd för i vår och sommar. - Jag tror på flera folkfester i år, säger Patrik Olderius, VD vid Destination Jönköping.

 3. Omledning av trafik, del av Östra Storgatan

  Den 8-12 februari stängs en del av Östra Storgatan för trafik. Det är sträckan närmast Rosenlundsbacken som stängs, och trafiken leds via Kilallén och Starrgatan. 

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00