Vuxenutbildning

 Skriv ut

Inom den kommunala vuxenutbildningen kan du läsa enskilda gymnasiekurser eller en hel yrkesutbildning. Här finns också utbildning i svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Du kan söka vuxenutbildning från 2:a kalenderhalvåret, det år du fyller 20, eller om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan.  Du söker genom din hemkommun.

Vuxenutbildningen i Jönköping är mycket flexibel; ofta kan du börja en kurs vilken månad du själv vill. I flikarna till höger kan du läsa mer om utbildningarna, kurserna och studiestarterna.

Du söker alla kurser och utbildningar via ansökan under Självservice här på sidan. Undantaget är sfi där du fortfarande använder anmälningsblankett.

Gymnasiekurserna, studieförberedande, kan läsas på tre olika sätt - lärarledda, webbstöd med handledning eller på distans.

OBS! Vägledningscentrum har nya öppettider på måndagar från och med den 13 oktober. Läs mer i fliken Vägledningscentrum, studie- och yrkesvägledning för vuxnaService och nyheter

Nyheter

  1. Återplantering i Rådhusparken

    En hel del träd i Rådhusparken behöver bytas ut, av åldersskäl. Redan nu sker en återplantering, för att säkra tillväxt och variation i parkområdet.

  2. Dansnät Jönköping - Your Majesties  30 november

    Marta Navaridas & Alexander Deutinger: Your Majesties

  3. Utsläpp av växthusgaser minskar i kommunen

    2014 års sammanställning av nyckeltal för miljön i Jönköping är klar. Positivt är bl.a. att utsläppen av växthusgaser minskar.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00