Vuxenutbildning

 Skriv ut

Inom den kommunala vuxenutbildningen kan du läsa enskilda gymnasiekurser eller en hel yrkesutbildning. Här finns också utbildning i svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Du kan söka vuxenutbildning från 2:a kalenderhalvåret, det år du fyller 20, eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet. Du söker genom din hemkommun.

Vuxenutbildningen i Jönköping är mycket flexibel; ofta kan du börja en kurs vilken månad du själv vill. Här kan du se vilka utbildningar och kurser vi erbjuder.

Du söker alla kurser och utbildningar via ansökan under Självservice här på sidan. Undantaget är sfi där du fortfarande använder ansökningsblankett.

Gymnasiekurserna, studieförberedande, kan läsas på tre olika sätt - lärarledda, webbstöd med handledning eller på distans.

Viktigt om ansökan för våren 2014

Jönköpings kommun kommer under våren 2014 inte ha någon antagning inom följande utbildningsområden;

 • Industriteknik
 • Restaurang
 • Bageri
 • Hotell
 • Vård och omsorg
 • Studieföreberedande gymnasiala kurser

Har du för avsikt att söka kurser inom dessa utbildningsområden är du välkommen att göra en ansökan till annan kommun som anordnar dessa. Även om utbildningen bedrivs av annan kommun gör man alltid ansökan via sin hemkommun. Önskar du hjälp med ansökan kan du kontakta Vägledningscentrum (under rubriken Vägledningscentrum).

Nedanstående utbildningsområden har antagning i Jönköpings kommun under våren 2014. Se respektive utbildning för kursstart och ansökningsperioder.

 • Utbildning i Svenska för invandrare - sfi
 • Grundläggande vuxenutbildning (grundskola)
 • Handel och administration
 • El
 • Persontransporter Buss i april

Service och nyheter

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00