Vuxenutbildning

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Inom den kommunala vuxenutbildningen kan du läsa enskilda gymnasiekurser eller en hel yrkesutbildning. Här finns också utbildning i svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Du kan söka vuxenutbildning från 2:a kalenderhalvåret, det år du fyller 20, eller om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan.  Du söker genom din hemkommun.

Vuxenutbildningen i Jönköping är mycket flexibel; ofta kan du börja en kurs vilken månad du själv vill. I flikarna till höger kan du läsa mer om utbildningarna, kurserna och studiestarterna.

Du söker alla kurser och utbildningar via ansökan under Självservice här på sidan. Undantaget är sfi där du fortfarande använder anmälningsblankett.

Gymnasiekurserna, studieförberedande, kan läsas på tre olika sätt - lärarledda, webbstöd med handledning eller på distans.


Till er som i nuläget studerar för att göra ett slutbetyg (slutdatum 1 juli 2015) hos Jönköpings vuxenutbildning:

Då det är många som läser mot ett slutbetyg i dagsläget försöker vi göra allt för att kunna förbereda oss så mycket som möjligt inför detta.

Vi vill därför be er som har läst i andra kommuner än Jönköping och/eller i friskolor att lämna in de betygen till Vägledningscentrum så fort som möjligt.

Service och nyheter

Nyheter

  1. Allvarliga brister på Briljanten

    En granskning av skolan Briljanten visar på allvarliga brister.

  2. Dags för årets medborgarundersökning

    Jönköpings kommun vill utveckla verksamheter och miljöer, så att kommunen blir en bra plats att leva och bo på. Därför behöver vi veta hur invånarna ser på sin kommun. För åttonde året i rad genomförs nu en medborgarundersökning.

  3. Försvars- och blåljusdag 25 april

    Välkommen till Försvars- och Blåljusdagen på Hovrättstorget i Jönköping den 25 april 2015 mellan klockan 10.00 och 15.00.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00