search
Sök
menu
Meny

Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen

Här finns alla planerade kursstarter och ansökningsperioder för hösten 2017. Alla utbildningar och kurser startar inte vid alla tillfällen.

Vad som gäller med kursstarter för respektive utbildning/kurs finner du under fliken Vuxenutbildningar och kurser.

Kursstart

Ansökningsperiod

14 augusti

15 april - 10 juni

18 september

15 juni - 10 augusti

23 oktober

15 augusti - 10 september

27 november

15 september - 10 oktober

8 januari 2018

15 oktober - 10 november

 

Antagningen sker enligt Skollagen, 20 kap.  Om det är fler ansökningar än vad det finns utbildningsplatser, så görs ett urval där företräde ges till sökande som har kort tidigare utbildning (enligt Förordningen om Vuxenutbildning, 3 kap 7 §).

Antagningsbesked skickas ut senast 1 vecka före kursstart.

Om du ansöker om att få studera i annan kommun än din hemkommun, så ska du lämna ansökan till din hemkommun för beslut (interkommunal ersättning).

För dig som söker Utbildning i svenska för invandrare

Information och blankett finns under Vuxenutbildningar och kurser.