Bygga, bo & miljö

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Här, i det natursköna läget vid Vätterns sydspets, finns goda möjligheter till ett attraktivt boende.

Byggnadsverksamheten är stor och bostadsbyggandet har skjutit fart. Variationen av bostäder i småhus och flerbostadshus är stor, både i centrala delar och mindre tätorter.

Av översiktsplanen och utbyggnadsstrategin framgår hur kommunen ska utvecklas de närmaste tio åren. I Jönköpings kommuns utställningslokaler i Juneporten visas modeller av planerad bebyggelse, utställda planförslag, stadsbyggnadsvisionen med mera. 

Radonmätningar har gjorts i vissa bostadsområden. Jönköpings kommun har register över mätningarna och kan också upplysa om regler och gränsvärden, möjligheten att söka bidrag till radonsänkande åtgärder med mera.

Varje bostad bör ha minst en brandvarnare. I hyresfastigheter ska fastighetsägaren se till att brandvarnare finns monterade. Äger du din bostad är det ditt eget ansvar. Du bör också ha någon form av släckutrustning i din bostad samt ha en plan för hur du ska ta dig ut om det börjar brinna.

Så kontaktar du Jönköpings kommun

Via kontaktcenter får du enkelt och snabbt kontakt med kommunen. Du kan besöka dem på Juneporten eller ringa 036-10 50 00.

Service och nyheter

Nyheter

  1. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

    Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

  2. Kommunen säljer fastighet med bostadshus och skolhus – lantligt läge utanför Tenhult 

    Nu säljer Jönköpings kommun fastigheten Rogberga-Hult 3:6, som ligger i lantlig miljö, sydväst om Tenhult. Fastigheten innehåller tre byggnader, bl.a. ett skolhus. 

  3. Vandra bland äppelblom på Brunstorp den 26 maj

    Torsdagen den 26 maj inleder vi parksommaren med en äppelblomsvandring på Brunstorps gård.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00