search
Sök
menu
Meny

Allergi och inomhusmiljö

En god inomhusmiljö är viktig för att undvika besvär med hälsan. För personer med överkänslighet är detta särskilt viktigt, eftersom de ofta reagerar tidigare och mer på brister i inomhusmiljön än om man är frisk.

Vi tillbringar 90 % eller mer av tiden inomhus och inomhusluften är i regel sämre än luften utomhus.

När fler människor än normalt har besvär och besvären kopplas till en viss byggnad, brukar man tala om sjuka hus-symptom. Där finns ofta fukt- och mögelskador, bristande ventilation och luftföroreningar, s.k. kemiska emissioner. Det har också visat sig att man kan utveckla astma i dåliga inomhusmiljöer, t.ex. i en bostad med fuktproblem.
 
En person med astma eller allergi reagerar oftast på mycket små mängder främmande ämnen. De som är hyperreaktiva, alltså känsligare än normalt, kan vara mellan tio och tusen gånger känsligare än andra. Därför är det särskilt viktigt att ta hänsyn till dessa personer när man planerar inomhusmiljön. Man bör vara noggrann vid val av byggnadsmaterial och annat inredningsmaterial.

Allergikommittén

I Jönköpings kommun finns sedan 1994 en allergikommitté. Den fungerar som ett nätverk för praktiskt arbete med allergifrågor. Här finns representanter från olika kommunala förvaltningar, företagshälsan, Region Jönköpings län och skolorna.

Kommittén har också ordnat utbildningsdagar och gjort inventeringar av olika inomhusmiljöer.