search
Sök
menu
Meny

Markanvisningar

Vy över bostadshus i södra Jönköping

Vy över bostadshus. Foto: Jönköping Energi

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. 

Rätten gäller en viss tidsperiod i form av en markreservation, med förutsättningar och villkor som regleras i ett markanvisningsavtal.

I kommunens markanvisningspolicy beskrivs hur kommunen ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Inom Jönköpings kommun planeras nu

Under första halvåret av 2017 planerar Jönköpings kommun att gå ut med följande markanvisningar

Bostäder Kungsängen kvarter A och F
Området är beläget på platsen för f.d. Kungsängsskolan, inom stadsdelen Österängen, Jönköping. Inom området planeras det byggnation av flerbostadshus med ev. enstaka stadsradhus inom kvarteret.

Läs mer på sidan om Bostadsområdet Kungsängen, se länk i menyn.

Området finns i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP (del av objektnr. A37b).

Bostäder, Flahult etapp 2
Området är beläget inom Flahult etapp 2, Norrahammar. Inom området planeras byggnation av mindre flerbostadshus alternativt grupphus.

Området återfinns i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP (objektnr D15)

Bostäder, Barnarp
Området är beläget vid Höstljugstigen, Barnarp. Inom området planeras 6-8 marklägenheter.

Området återfinns i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP (objektnr F05)

Bostäder, Kaxholmen Drättinge
Området är beläget inom exploateringsområdet Drättninge, Kaxholmen. Inom området planeras för 14 st grupphus.

Området återfinns i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP (del av objektnr J03)

Bostäder, kv Önskemålet, Råslätt
Området är beläget inom östra Råslätt. Inom området planeras det för byggnation av flerbostadshus med 3-5 våningar (30-40 bostäder).

Området återfinns i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP (objektnr A71)

Bostäder Kungsängen kv. J och K
Området är beläget på platsen för f.d. Kungsängsskolan, inom stadsdelen Österängen, Jönköping. Inom området planeras det byggnation av flerbostadshus med ev. enstaka stadsradhus inom kvarteret.

Läs mer på sidan Bostadsområdet Kungsängen, se länk i menyn.

Området återfinns i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP (del av objektnr. A37b).

Styrande dokument

  • översiktsplanen med dess fördjupade utbyggnadsstrategi
  • det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP (se separat sida)

Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisningar; direktanvisning samt två typer av jämförelseförfarande (intresseanvisning och tävling). Intresseanvisning är kommunens huvudförfarande.

Byggherrar eller andra intressenter som önskar en markanvisning ska skriftligen anmäla detta till tekniska kontoret, som registrerar alla anmälningar. Anmäl gärna i formuläret under Självservice här på sidan.

Linda Bylefors
Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 24 84