search
Sök
menu
Meny

Byggherrar, anmäl er här

Är du en byggherre med intresse av att bygga på kommunal mark?

Vi uppdaterar intresselistan för anvisad byggnation på kommunal mark. För att få inbjudan, som skickas digitalt, ska följande uppgifter lämnas:

Linda Bylefors
Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 24 84