search
Sök
menu
Meny

Bygglov

Vy över tak öster centrum i Jönköping

Bygglov och anmälan i Jönköping.

Välkommen med dina frågor under Öppet hus!

Kom och träffa en bygglovshandläggare om du har frågor och vägledning när du ska söka ditt bygglov eller anmäla din eldstad. Nya tider för öppet hus kommer under våren! 

I PBL (plan - och bygglagen) finns bestämmelser för bygglov och anmälan. Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar i bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens m.m. utifrån PBL, gällande detaljplaner, områdesbestämmelser samt miljöbalken.

Stadsbyggnadskontoret tar emot, registrerar och handlägger ärenden samt skriver ut beslut och beräknar avgifter.

Bygglov är en del i den process som ger tillstånd att bygga eller genomföra projekt.

Blanketter/ E-tjänster

Blanketter och e-tjänster för att ansöka om bygglov samt för att anmäla anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL (plan- och bygglagen) hittar du i  den gula Självservicerutan.

Mer information

Se också Boverkets webbplats.