search
Sök
menu
Meny

Bygglov

Vy över tak öster centrum i Jönköping

Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

Bygglovavdelningen öppen måndag till torsdag

Alla fredagar i juni är bygglovavdelningen stängd.

Välkommen att höra av dig till oss måndag-torsdag på tfn 036-10 50 00, eller via vårt formulär. Bygglovingenjör nås på eftermiddagarna måndag till torsdag.

I PBL (plan - och bygglagen) finns bestämmelser för bygglov och anmälan.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar i bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens m.m. utifrån PBL, gällande detaljplaner, områdesbestämmelser samt miljöbalken.

Stadsbyggnadskontoret tar emot, registrerar och handlägger ärenden samt skriver ut beslut och beräknar avgifter.

Bygglov är en del i den process som ger tillstånd att bygga eller genomföra projekt.

Blanketter/ E-tjänster

Blanketter och e-tjänster för att ansöka om bygglov samt för att anmäla anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL hittar du i  den gula Självservicerutan.

Öppet hus

En gång i månaden är det öppet hus på bygglovavdelningen. Då kan du träffa en bygglovhandläggare och ställa frågor och få vägledning. Aktuella datum hittar du under Öppet hus på bygglovavdelningen.

Mer information

Se också Boverkets webbplats.