search
Sök
menu
Meny

Blankett skriftlig redogörelse brandskydd

I Jönköpings kommun har det utarbetats en blankett som du som fastighetsägare skall fylla i för att på ett lätthanterligt sätt redovisa ditt brandskydd.

Blanketten följer det allmänna råd som Räddningsverket gett kring brandskyddsredovisningen. Den skriftliga redogörelsen skall fyllas i på denna blankett och den skall färdigifylld sändas till:

Räddningstjänsten
551 89 Jönköping