Bygga nytt, ändra eller riva

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut
Vybild över magasinen

Jönköpings kommuns vilja är att långsiktigt skapa och behålla ett trivsamt boende med god boendemiljö som passar alla.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar i bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens med mera utifrån PBL, gällande detaljplaner, områdesbestämmelser samt miljöbalken.

Ansvaret för lantmäteriförrättningar och fastighetsregister har Kommunala lantmäterimyndigheten, som är en del av stadsbyggnadskontoret. Där hanteras ärenden exempelvis rörande fastighetsindelningar, gemensamhetsanläggningar eller ledningsrätter.

Service och nyheter

Nyheter

  1. Är du snabb som tåget?

    Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

  2. Nominerade till Naturvårdspriset 2016

    Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2016.

  3. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

    Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00