Katt

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut
En katt ligger i ett fönster

Miljö- och hälsoskyddskontoret får då och då klagomål på att katter springer lösa. Klagomålen handlar oftast om att sandlådor, grönsaksland, uteplatser, balkonger och trapphus blivit förorenade av katter.

Det har också hänt att katter valt att sova på utemöblernas dynor eller smitit in genom öppna dörrar och fönster. Detta kan orsaka allergiska reaktioner hos kattallergiker.

Miljö- och hälsoskyddskontoret vill uppmana alla kattägare att hålla god tillsyn över sin katt. Var uppmärksam på att man ibland behöver tillstånd för katthållning.

Om du bor inne i en stad eller ett tätare samhälle utsätter du katten för en rad faror om du släpper ut den – inte minst från trafiken. Om du istället håller katten inomhus får den ett längre liv och grannsämjan blir bättre. En katt som från början får vänja sig vid att vara inne far inte illa av det.

Lagstiftning

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 36 §
Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
 
Lagen om tillsyn över hundar och katter 1 §
Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter.
 
Lagen om tillsyn över hundar och katter 7 §
En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndighet.

Bortsprungen katt

Skulle din katt springa bort eller om du påträffar en herrelös katt bör du kontakta Polisen, tfn 114 14. Miljö- och hälsoskyddskontoret har ingen möjlighet att ta hand om herrelösa katter.

Börja inte mata en främmande katt
om du inte är beredd att själv ta hand om den!

Skaffa inte sommarkatt!

Varje år uppmanas vi att inte skaffa sommarkatt. Ändå överges varje höst en mängd katter.

Ingen katt klarar sig ensam. Alla katter måste ha tillsyn och mat. Den som skaffar en katt har också skyldighet att se efter den.

En ungkatt som lämnas har mycket små chanser att överleva. Oftast stannar den i närheten av sitt hem och svälter slutligen till döds där.

Folder

Texten på den här sidan finns också i form av en folder. Skriv ut filen dubbelsidigt och vik den.

Kontakta oss

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Lasse Ekdahl
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 4

Gösta Emilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 56

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

  1. Junedalsskolan stänger efter omfattande inbrott

    I natt drabbades Junedalsskolan i Jönköping av ett större inbrott. Under fredagsmorgonen görs en teknisk undersökning av lokalerna. På grund av det som hänt har skolledningen beslutat att ställa in undervisningen idag.

  2. Nu öppnar stadsbiblioteket i nyrenoverade lokaler

    Måndag 2 maj kl 09.00 öppnar stadsbiblioteket. Med ny inredning och struktur är biblioteket uppgraderat till dagens och framtidens biblioteksverksamhet.

  3. Har du svårigheter att hantera ilska?

    Har du betett dig aggressivt eller kränkande mot din nuvarande partner eller f.d. partner?

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00