Energi och uppvärmning

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

En verksamhet som ser över sin energianvändning kan spara en hel del. Det kan vara översyn av arbetstider för pumpar och ventilation, eller byte till mer miljövänliga alternativ som solceller eller fjärrvärme.

Jönköping kommun arbetar i olika projekt med att minska energianvändningen i de egna lokalerna. I många egna fastigheter har vi konverterat från oljeuppvärmning eller direktverkande el till mer miljövänliga alternativ som olika typer av värmepumpar, pellets, fjärrvärme eller solenergi. Flera av de kommunala utomhusbaden värms helt eller delvis med solenergi. Matavfall och avloppsslam blir till biogas som används både som fordonsbränsle, elproduktion och till fjärrvärme.

Även inom miljötillsynen tittar man på energianvändning, men då genom företagens egenkontroll.

Energieffektivisering

Miljöbalken ställer vissa krav på energihushållning och därigenom minska miljöbelastningen. Detta har Miljösamverkan F tagit fasta på och har därför tagit fram foldern ”Checklista för egenkontroll av energianvändning på ditt företag”. Vi hoppas den kan komma till nytta inom verksamheternas egenkontroll. Se länk nedan.

På Energicentrum finns energirådgivare som kan ge råd och tips om hur du kan minska dina energikostnader. På Enig kan du jämföra din energianvändning mot andra företag.

Förnybar energi

För att minska vår klimatpåverkan är det angeläget att den energi som används är förnybar. Exempel på förnybar energi är vindkraft, solceller, solvärme och vattenkraft. I länkade informationsblad berättas om olika sätt att säkerställa att den el som används är förnybar.

Ekonomiskt stöd för kartläggning

De företag som genomför en kartläggning av sin energianvändning har goda möjligheter till besparingar, ofta inom belysning, ventilation och tryckluft. Företag som använder mer än 500 MWh energi per år kan söka ett ekonomiskt stöd som kallas energikartläggningscheck. Stödet täcker 50 % av kostnaden för energikartläggningen, upp till 30 000 kr. Lantbruk som omfattar minst 100 djurenheter kan få stödet även om de använder mindre energi. Mer information och ansökan hittar du på Energimyndigheten där du även kan få stöd och råd för att förbättra din energianvändning.

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

  1. Är du snabb som tåget?

    Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

  2. Nominerade till Naturvårdspriset 2016

    Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2016.

  3. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

    Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00