search
Sök
menu
Meny

Kemikaliekonferensen 2016

Inbjudan till Kemikaliekonferensen 30 september

2016 hade Jönköpings miljödiplomerade Kemikaliekonferens    textilier i fokus. 

Bakgrund och dokumentation

För att lyfta frågan om miljömålet "En giftfri miljö" arrangeras en årlig konferens på temat kemikalier. En kemikaliekonferens ska lyfta den svåra kemikaliefrågan in i samhällsdebatten, öka kunskapen och leda till åtgärder.

Alla konferenser har filmats och kan ses på Youtube, se Länkar.

Kemikaliekonferensen i Jönköping 2016 - med textilier i fokus

 

Framställning av textilier omfattar många olika steg: odling, spinning, vävning och färgning med mera och vid varje steg används stora mängder kemikalier. Man tillsätter även flamskydd, antibakteriella ämnen och antimögelmedel.

På listan över de kemikalier som används återfinns miljögifter, cancerframkallande ämnen, ämnen som stör fortplantningsförmågan och allergifram-kallade ämnen. Hur ska vi göra för att minska riskerna för skadlig påverkan på människor och miljö?

 

Kemikaliekonferensen i Jönköping 2015 - med barn i fokus

Flera vetenskapliga studier har visat på att kemiska ämnen som finns i material och varor i vår vardag kan påverka våra hormonsystem. Det finns skäl till stor oro när det gäller  exponering av kemikalier — särskilt tidigt i livet. Barn är både känsligare och kan få i sig mer genom sitt beteende. Vad kan vi göra för att skydda barnen bättre?
Arrangörer för konferensen var landstinget, högskolan, länsstyrelsen, Jönköpings kommun, LRF, Winnet och Jönköpings FN-distrikt.

Kemikaliekonferensen i Jönköping 2014 – med maten i fokus

Temat mat lockade mer än 300 deltagare till högskolans aula. Konferensen handlade om hur föroreningar hamnar i maten. Exempel som; rester av bekämpningsmedel, farliga ämnen som läcker från förpackningsmaterial och miljögifter som vandrar i närings-kedjan. Föreläsare var Gudrun Bremle, Ethel Forsberg, Annika Hanberg, PerOla Darnerud och Anna Samuelsson. Arrangörer för konferensen var landstinget, högskolan, länsstyrelsen, Jönköpings kommun, LRF, Winnet och Jönköpings FN-distrikt.

Kemikaliekonferensen i Jönköping 2013 - vad är problemet och vem bär ansvaret?

Kemikaliekonferensen svarade på frågorna ”Vad är problemet?”och ”Vem bär ansvaret?” Föreläsare var Åke Bergman, Monika Lind och Gudrun Bremle.  Kemikaliekonferensen lockade ca 200 deltagare. Arrangörer för konferensen var regionen, högskolan, länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings FN-distrikt.

Kontakt

Eva Göransson
Agenda 21-samordnare
Tfn 036-10 56 57

Gudrun Bremle
Kemikaliestrateg
Tfn 036-10 61 08