search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Klippan 2 och Klippan 10 i Jönköping

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Klippan 2 och Klippan 10.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga ytterligare flerbostadshus i kvarteret Klippan, på ”Söder” i Jönköping. Bostads AB VätterHem har planer på att utöka antalet bostäder i kvarteret genom att bygga ytterligar ett hus på fastigheten Klippan 2.

Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och MB, därav har en MKB inte upprättats.

Planen vann laga kraft den 19 mars 2015.

Tidplan
Laga kraft19 mars 2015
Antagande Stadsbyggnadsnämnden2 februari 2013
Granskning18 september - 16 oktober 2013
Samråd8 maj - 3 juli 2013

Antagandehandlingar

Tidigare handlingar

Översiktskarta