Huskvarna

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Huskvarna centrum har förnyats och byggts om.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram handlingsplanen har pågått sedan våren 2008 till sommaren 2009 och är ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Huskvarna Javisst. Tre arbetsgrupper med representanter aktiva inom området har tagit fram förslag till åtgärder.

 •   Grupp 1 representanter från näringsliv, handel och fastigheter
 •   Grupp 2 representanter från skola och fritid samt ungdomar
 •   Grupp 3 representanter från turism, hembygd och kultur

Mål

Huskvarna centrum ska vara:

 •   långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt
 •   präglat av mångfald vad gäller boende, arbetsplatser, handel, utbildning, kultur,
    rekreation och nöjen  
 •   en självklar mötesplats för alla oavsett kön, ålder eller etnicitet 
 •   tryggt, säkert och tillgängligt

______________________________________________

Genomförda åtgärder

 • Förstärkt entré till Huskvarna

Entrén till Huskvarna har gjorts mer välkomnande med nya räcken på bron, ny belysning och ny välkomstskylt.

 • Ny utformning av Åparken

Åparken är också en del av entrén in till Huskvarna och här har nya planteringar gjorts i etager vid brofästet, fler träd, ny belysning, inkakling av brofästet, nya soldäck samt en fresbeegolfbana. Utöver detta som har ingått i förnyelseprojektet har också Jönköpings kommun skänkt ett konstverk till Huskvarna i samband med 100-årsjubileumet år 2011. Konstverket heter ”Kvarnhusen” och är gjort av Lisa Gerdin.

 • Ny belysning i Esplanaden

Ny belysning i Esplanaden förstärker de olika parkrummen och lyfter fram de skulpturer som finns i parken. Den gamla klotarmaturen har byts ut och den nya belysningen skapar ett mer varierat rum men också en tryggare upplevelse. Belysningen är utformad av Phosforos Ljusdesign.

 • Ny utformning av Alf Henriksons plats

med bl.a. nya möbler, utomhusscen samt schackspel.
Vill Du spela Schack lånas nyckel till schackpjäserna hos Restaurang och Café Kvarnen på Erik Dahlbergsgatan 28.
Vill Du framföra något på scenen, kontakta Huskvarna Javisst.
Åtgärderna på Alf Henriksons plats har samfinansierats mellan Jönköpings kommun, Centrumfastigheter i Huskvarna AB, KG Kindbergs KB samt Reidar Allsén.

______________________________________________

Kommande åtgärder

Nästa steg är markbeläggningsåtgärder och ny möblering på stråket kring gallerian samt Rosenborgsgatan. Även denna åtgärd förutsätter dock samfinansiering med fastighetsägare i området och andra intressenter för att det ska kunna genomföras och kommer att bli aktuellt först när Rosengallerian har genomfört sina planerade renoveringar. Detta för att inte ny markbeläggning etc. ska förstöras vid framtida fasadrenoveringar.

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

 1. Trygghetsdagen 4 juni 2016 - en aktivitetsdag för hela familjen

  Under trygghetsdagen i Rådhusparken den 4 juni kl. 11.00–15.00 kan du ta del av en mängd olika tips, råd samt prova-på aktiviteter för att bli lite tryggare i din vardag.

 2. Guidad vandring i Rosariet den 2 juni

  På torsdag bjuder vi in till guidad vandring i Rosariet på Rosenlund.

 3. Är du snabb som tåget?

  Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00