search
Sök
menu
Meny

Översiktliga planeringsunderlag

Översiktliga utredningar beskriver kommunens ambitioner för ett särskilt geografiskt område eller i en särskild fråga. De är alla av strategisk karaktär och används som planeringsunderlag i den kommunala planeringen.

Alla är antagna/godkända av kommunfullmäktige.

Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd

Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29 att godkänna Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad tillsammans med samrådsredogörelsen och tillhörande kartbilaga.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen redovisar grönområden och gröna stråk inom Jönköping och Huskvarna tätorter. Godkänd av kommunfullmäktige 2004-05-27.

Kaxholmen, Översiktligt planprogram

Översiktligt planprogram för bostadsutbyggnad i Kaxholmen. Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-30 att godkänna översiktligt planprogram för Kaxholmen.

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-02 att godkänna vindkraftspolicyn för Jönköpings kommun. Vindkraftspolicyn reviderades 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning.