search
Sök
menu
Meny

Vindkraftspolicy

Vindkraftverk på Visingsö

I takt med att klimatförändringarna i världen blir allt mer påtagliga och debatterade, ökar intresset för och behovet av förnyelsebara energikällor. En sådan energikälla är vindkraft.

Det nationella målet och det stora intresset för vindkraft innebär att det finns ett behov av att ha tillgång till ett samlat beslutsunderlag för behandling av vindkraftsärenden i kommunen.

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun

Stadsbyggnadskontoret har därför tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret upprättat en vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-02 att godkänna vindkraftspolicyn för Jönköpings kommun. Vindkraftspolicyn reviderades 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning.