Luftkvalitet

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut
stackmoln på en blå himmel

I Jönköping mäter vi två olika luftföroreningar på tre platser. Med hjälp av de mätvärden vi får kan vi sedan beräkna mängden luftföroreningar även på andra gator.

Våra mätstationer ligger på:

 • Lantmätargränd, mäter bakgrundsnivån på en gata utan trafik, startade 2013
 • Kungsgatan, mätningar vid trafikerad gata, startade 2002
 • Barnarpsgatan, mätningar av partiklar PM10, startade 2009

Mätresultaten redovisas på sidorna för respektive mätplats.

På de olika sidorna presenteras även miljökvalitetsnomerna, så att mätvärdena kan jämföras med de värden vi som människor anses klara av. Hur vi påverkas varierar både mellan olika personer och beroende på vilken förorening det är. Under ”Vilka ämnen mäter vi?” finns en kort beskrivning om varje ämne vi mäter och hur vi påverkas.

Varför mäter vi luftföroreningar?

Regeringen har satt upp miljökvalitetsnormer, dvs. gränser för hur stor mängd föroreningar det får finnas i utomhusluften. Normerna är till för att skydda människors hälsa och miljön. De är också till för att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera att normerna inte överskrids. Detta kan ske genom att mäta eller göra en beräkning. Om man överskrider är man skyldig att rapportera det till Naturvårdsverket.

Visar beräkningen att man ligger nära eller överskrider miljökvalitetsnormen är man skyldig att mäta halten luftföroreningar.

Våra mätningar fyller tre funktioner:

 • Vilka nivåer har vi? Klarar vi miljökvalitetsnormerna?
 • Information till allmänheten
 • Ett underlag för planering

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

 1. Är du snabb som tåget?

  Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

 2. Nominerade till Naturvårdspriset 2016

  Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2016.

 3. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

  Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00