search
Sök
menu
Meny

Luftkvalitet

stackmoln på en blå himmel

I Jönköping mäter vi två olika luftföroreningar på tre platser. Med hjälp av de mätvärden vi får kan vi sedan beräkna mängden luftföroreningar även på andra gator.

Våra mätstationer ligger på:

  • Lantmätargränd, mäter bakgrundsnivån på en gata utan trafik, startade 2013
  • Kungsgatan, mätningar vid trafikerad gata, startade 2002
  • Barnarpsgatan, mätningar av partiklar PM10, startade 2009

Mätresultaten redovisas på sidorna för respektive mätplats.

På de olika sidorna presenteras även miljökvalitetsnomerna, så att mätvärdena kan jämföras med de värden vi som människor anses klara av. Hur vi påverkas varierar både mellan olika personer och beroende på vilken förorening det är. Under ”Vilka ämnen mäter vi?” finns en kort beskrivning om varje ämne vi mäter och hur vi påverkas.

Varför mäter vi luftföroreningar?

Regeringen har satt upp miljökvalitetsnormer, dvs. gränser för hur stor mängd föroreningar det får finnas i utomhusluften. Normerna är till för att skydda människors hälsa och miljön. De är också till för att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera att normerna inte överskrids. Detta kan ske genom att mäta eller göra en beräkning. Om man överskrider är man skyldig att rapportera det till Naturvårdsverket.

Visar beräkningen att man ligger nära eller överskrider miljökvalitetsnormen är man skyldig att mäta halten luftföroreningar.

Våra mätningar fyller tre funktioner:

  • Vilka nivåer har vi? Klarar vi miljökvalitetsnormerna?
  • Information till allmänheten
  • Ett underlag för planering

Kontakt

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51