search
Sök
menu
Meny

Avlopp, ansökan om undantag, hämtning slam och latrin

Om bestämmelserna för hämtning av slam och latrin inte passar dig, kan du ansöka om undantag.

Du kan ansöka om:

  • uppehåll, förlängt hämtningsintervall av slam
  • eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp
  • befrielse från latrinhämtning
  • eget omhändertagande latrin

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.