search
Sök
menu
Meny

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns vatten- och avloppsanläggningar, ABVA.

Bestämmelserna bygger på lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och reglerar förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen, Jönköpings kommun.

Alla fastighetsägare som är anslutna till VA-anläggningen är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser.

ABVA är länkade här, men kan också beställas från tekniska kontoret. Kontakta då Anna Carlheim, tfn 036-10 51 43.