Jönköpings Hållbarometer

Välkommen till Jönköpings Hållbarometer!

Hållbarometern består av nedanstående fyra delar som innehåller en redovisning av information och bedömningar av hur arbetet fortlöper. Kort sagt mäter Hållbarometern trycket i kommunens arbete med hållbar utveckling!

Uppföljningar

Program för hållbar utveckling - miljö

Uppföljning PHU Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av visioner, mål, nyckeltal och åtgärder.

Hur mår Jönköping?

Uppföljning HMJ Hur mår Jönköping? är en redovisning av ett antal nyckeltal som valts ut för att beskriva och åskådliggöra hur miljön mår i Jönköpings kommun. Vid trendbedömning har i huvudsak de senaste fem åren beaktats.

Byggbarometern

Uppföljning BB Välkommen till Jönköpings Byggbarometer!
Uppföljning SE
Du är här: Hållbarometern /
Senast ändrad: 2015-01-07

Delansvarig: Annelie Wiklund, Stadskontoret

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

  1. Är du snabb som tåget?

    Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

  2. Nominerade till Naturvårdspriset 2016

    Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2016.

  3. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

    Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00