search
Sök
menu
Meny

Demokrati, insyn och rättssäkerhet

Ordet demokrati kommer från grekiskans"demos" som betyder folket, och "kratein" som betyder styre. En förutsättning för god demokrati är medborgarens möjlighet till insyn och rättssäkerhet.

Jönköpings kommuns verksamhet spänner över många områden. Ytterst utgår kommunens styre från dig som kommuninvånare. Genom val vart fjärde år är du med och utser förtroendevalda för kommande mandatperiod.