Räddningstjänsten

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativa insatser samt samordnar kommunens brottsförebyggande arbete, krisberedskap och skydd mot olyckor.

Området skydd mot olyckor omfattar brandsäkerhet, operativa insatser, fallprevention, suicidprevention, vattensäkerhet, trafiksäkerhet och riskhänsyn i fysisk planering.

Räddningstjänsten har nio brandstationer. Förvaltningschef och räddningschef är Samuel Nyström.

Räddningstjänstens verksamhetsberättelse finns under dokument.

Politisk styrning

Stadsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar för räddningstjänstfrågor och brandsäkerhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för de frågor som rör brottsförebyggande arbete, krisberedskap och samordning av skydd mot olyckor.

Öppettider

Kontorets öppettider är måndag-fredag klockan 8-17. Lunchstängt klockan 12-13. (Under juni, juli och augusti har vi öppet måndag-fredag klockan 8-16)

Telefonnummer till räddningstjänsten är:

036-10 70 00
Ringer du utanför kontorstid kopplas samtalet automatiskt vidare till inre befäl.

Postadress

Räddningstjänsten
Glansgatan 7
551 89 Jönköping

Studiebesök

Gör ett studiebesök hos räddningstjänsten. Vi erbjuder studiebesök för grupper från tre år och uppåt.

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

  1. Trygghetsdagen 4 juni 2016 - en aktivitetsdag för hela familjen

    Under trygghetsdagen i Rådhusparken den 4 juni kl. 11.00–15.00 kan du ta del av en mängd olika tips, råd samt prova-på aktiviteter för att bli lite tryggare i din vardag.

  2. Guidad vandring i Rosariet den 2 juni

    På torsdag bjuder vi in till guidad vandring i Rosariet på Rosenlund.

  3. Är du snabb som tåget?

    Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00