Kommunalskatt

 Skriv ut

Kommunens skattesats uppgår inkomståret 2012 till 21,15 %. Detta innebär att för varje 100 kronor i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 21,15 kronor i skatt till kommunen.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till landstinget. Landstingsskatten uppgår 2012 till 11,00 %. Den totala skatten till kommunen och landstinget är alltså 32,15 %. Medelskattesatsen i riket är 31,60 %. 

Kommunalskatten i Jönköpings kommun är 21,15 % , landstingsskatt 11,00 % , totalt 32,15 %

Utöver kommunalskatten betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska kyrkan. I Jönköpings kommun varierar den mellan 0,16 % och 0,35 % beroende på i vilken församling man bor. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (ex Svenska kyrkan) en kyrkoavgift. Avgiften till Svenska kyrkan varierar mellan församlingarna i Jönköpings kommun från 1,01 % och 1,50 %.
 
På Skatteverkets webbplats, under rubriken Kommunala skattesatser finns skatte- och avgiftssatser per församling i Jönköpings kommun och i landets övriga kommuner, liksom avgift till annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan. Mera information vad gäller det senare återfinns under rubriken Avgift till trossamfund i skattebeskedet.
 
Skattesatsen är sänkt med 0,33 procentenheter för 2012. Detta beror på en skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget på grund av ändrat huvudmannaskap avseende kollektivtrafiken. Senaste skattehöjningen gjordes 2009 då en höjning skedde med 0,40 procentenheter. Skattesatsen hade då varit oförändrad sedan 2002, då en höjning skedde med 0,25 procentenheter. Landstinget höjde skattesatsen senast 2004, då med 1,00 procentenheter.

Service och nyheter

Nyheter

  1. Programmet släppt till KulturDagNatt

    Programmet till årets roligaste kulturfest är släppt! Lördag 27 september bjuder Jönköpings kulturliv på årets roligaste kulturfest!

  2. Lunchföreläsning om stadsplanering 25 september

    Välkommen till stadsbyggnadsvisionens första lunchföreläsning i höst med Sara Westin, forskare i kulturgeografi, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

  3. IndustriNatt – en minifestival på Munksjö fabriksområde

    Gratisfestivalen IndustriNatt tar över gamla säckfabriken vid Munkjsjö fabriksområde under KulturDagNatt, lördagen 27 september, och fyller skeppen med konst, musik, film och spännande ljusdesign kl 18-02.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00