Kommunalskatt

 Skriv ut

Kommunens skattesats uppgår inkomståret 2012 till 21,15 %. Detta innebär att för varje 100 kronor i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 21,15 kronor i skatt till kommunen.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till landstinget. Landstingsskatten uppgår 2012 till 11,00 %. Den totala skatten till kommunen och landstinget är alltså 32,15 %. Medelskattesatsen i riket är 31,60 %. 

Kommunalskatten i Jönköpings kommun är 21,15 % , landstingsskatt 11,00 % , totalt 32,15 %

Utöver kommunalskatten betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska kyrkan. I Jönköpings kommun varierar den mellan 0,16 % och 0,35 % beroende på i vilken församling man bor. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (ex Svenska kyrkan) en kyrkoavgift. Avgiften till Svenska kyrkan varierar mellan församlingarna i Jönköpings kommun från 1,01 % och 1,50 %.
 
På Skatteverkets webbplats, under rubriken Kommunala skattesatser finns skatte- och avgiftssatser per församling i Jönköpings kommun och i landets övriga kommuner, liksom avgift till annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan. Mera information vad gäller det senare återfinns under rubriken Avgift till trossamfund i skattebeskedet.
 
Skattesatsen är sänkt med 0,33 procentenheter för 2012. Detta beror på en skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget på grund av ändrat huvudmannaskap avseende kollektivtrafiken. Senaste skattehöjningen gjordes 2009 då en höjning skedde med 0,40 procentenheter. Skattesatsen hade då varit oförändrad sedan 2002, då en höjning skedde med 0,25 procentenheter. Landstinget höjde skattesatsen senast 2004, då med 1,00 procentenheter.

Service och nyheter

Nyheter

  1. Kommunfullmäktige 28 augusti!

    Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlas bl.a. avgift för matportion inom äldreomsorgen, om- och tillbyggnation av Flahultskolan, och antagande av detaljplan för Barnarp 11:41, Barnarp.

  2. Gå med barnen till skolan!

    På tisdag börjar skolan igen och närmare 10 000 barn ska då ta sig till skolan. Samtidigt skjutsar allt fler föräldrar sina barn till skolan trots att avståndet mellan hemmet och skolan inte är mer än ett par hundra meter.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00