search
Sök
menu
Meny

Tillgänglighet i stadsmiljön

En tillgänglig miljö underlättar för alla, inte bara för personer med funktionsnedsättning.

Stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning bevakar tillgängligheten på gator och allmän mark.

Kommunen har ett nära samarbete med tillgänglighetsrådet som består av HSO:s (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) tillgänglighetsgrupp och tjänstemän från olika förvaltningar . Möten hålls 4 ggr/år och däremellan tas kontakt för olika råd och granskningar av ritningar m m.

Exempel på tillgänglighetsåtgärder kan vara:

  • Utjämna mindre nivåskillnader
  • Kantstenssänkningar
  • Busshållplatser
  • Bänkar
  • Belysning
  • Tillgänglighetsanpassa övergångsställen/gångpassager
  • Kontrastmarkeringar
  • Ränndaler