search
Sök
menu
Meny

Lediga jobb

Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe.

Arbetsställe
Administration, ekonomi, juridik
Huskvarna Stadshus
12 mar
Kansliavdelningen
3 mar
Arbetsmarknadsavdelningen
5 mar
Avd. Fastighet/Städ o konferens
26 feb
Bygg och anläggning
Avd. Vatten o Avfall/VA/Va-anläggning
5 mar
Avd. Vatten o Avfall/VA/Va-nät drift
5 mar
Bygglovavdelningen
5 mar
Södra Munksjön Utveckling AB
3 mar
Chefer och verksamhetsledare
Socialtjänsten
5 mar
Attarps skolområde 7-9
12 mar
Hälso-och sjukvårdsfunktionen
19 mar
Funktionshinderomsorgen, Resurspoolen
13 mar
Avd. Fastighet/Fastighet o Byggservice/Fastighetsservice
13 mar
Äldreområde 3
28 feb
Junebäckens förskoleområde
5 mar
Bäckadalsgymnasiet
5 mar
Bäckadalsgymnasiet
5 mar
Attarps skolområde F-6
26 feb
Bymarkens skolområde
12 mar
Sanda Utbildningscentrum
5 mar
Socialförvaltningen
25 jun
Hotell, restaurang, storhushåll
Järsnässkolan
28 feb
Solgårdens kök
5 mar
Socialförvaltningen
31 maj
Socialförvaltningen
25 jun
Hälso- och sjukvård
Funktionshinderomsorgen, Borstingevägens gruppbostad
28 feb
Funktionshinderomsorgen, Socialpsykiatri
27 feb
Hälso-och sjukvårdsfunktionen
12 mar
Hälso-och sjukvårdsfunktionen
28 feb
Stadshuset, Huskvarna
21 mar
Bymarkens skolområde
28 feb
Socialförvaltningen
25 jun
Hälso-och sjukvårdsfunktionen
11 jun
Hälso-och sjukvårdsfunktionen
11 jun
Hälso-och sjukvårdsfunktionen
5 mar
Hälso-och sjukvårdsfunktionen
21 mar
Brunnsgatans, Dalviks och Bymarkens hemtjänst
5 mar
Österängen och Vättersnäs hemtjänstgrupp
5 mar
Lundens korttidsboende
6 mar
Tegelbruksgatans hemtjänst
8 mar
Stattutgatan, Psykiatrienheten
8 mar
Ekåsens äldreboende
8 mar
Tornets äldreboende
12 mar
Områdespool
28 feb
Västerhälls äldreboende
26 feb
Rosengårdens äldreboende
5 mar
Ceciliagårdens äldreboende
28 feb
Öxnehagas och östra centrums hemtjänst
5 mar
Gränna äldreboende
6 mar
Hälso-och sjukvårdsfunktionen
15 mar
Stattutgatans äldreboende
8 mar
Installation, drift, underhåll
Attarp skolområde 7-9
26 feb
Kultur, media, design
Utvecklings- och kvalitetsenheten
3 mar
Pedagogiskt arbete
Järsnäs förskola Lekeryds Fo
1 mar
Öxnehaga förskoleområde Gethagens förskola
26 feb
Lustigkullens fo
5 mar
Ekdalens och Solrosens förskolor
6 mar
Månsarps fo
12 mar
Junebäckens förskoleområde
8 mar
Hakarps Skolområde
2 mar
Tenhults förskoleområde
15 mar
Tenhults skolområde
27 feb
Erik Dahlbergsgymnasiet
27 feb
Gränna so, Ribbaskolan
27 feb
Hammardalens skolområde
8 mar
Österängsskolan
6 mar
Bäckadalsgymnasiet, Per Brahegymnasiet och Grennaskolan
9 apr
Junedals skolområde
26 mar
Norrängsskolan
2 mar
Norrängsskolan
6 mar
Tenhults skolområde
27 feb
Attarpsskolan F-6
12 mar
Gränna so, Ribbaskolan
28 feb
Junedals skolområde
26 mar
Kålgårdens skolområde
5 mar
Ljungarums so F-6
19 mar
Junedals skolområde
26 mar
Månsarps förskole -och skolområde
26 feb
Nyarpsskolan
5 mar
Arbetsmarknadsavdelningen
5 mar
Vuxenutbildningsenheten
5 mar
Barn- och elevhälsoenheten, Stadshuset Huskvarna
19 mar
Sanering och renhållning
Avd. Vatten o Avfall/Avfall/Hämtning
16 apr
Avd. Fastighet/Städ o Konferens
30 jun
Socialt arbete
Försörjningsstöd Lokalkontor Öxnehaga
7 mar
Arbetsmarknadsavdelningen
26 feb
Arbetsmarknadsavdelningen
5 mar
Arbetsmarknadsavdelningen
5 mar
Månsarps fo
5 mar
Myndighetsenheten
28 feb
Pedagogisk omsorg - väster
5 mar
Familjehemsresursen
19 mar
Avdelning Ung Fritid, f n placerad på Stråga fritidsgård
6 mar
Avdelning Ung Fritid
6 mar
Myndighetsenheten
19 mar
Funktionshinderomsorgen, Kålgårdsverkstan
27 feb
Funktionshinderomsorgen, område arbete - assistans
13 mar
Invandrar- och flyktingsektionen
26 feb
Individ- och familjeomsorgen
5 mar
Funktionen för ensamkommande barn och unga
9 apr
Erik Dahlbergsgymnasiet
27 feb
Erik Dahlbergsgymnasiet
16 mar
Junedals skolområde
26 mar
EKB, sektionen för ensamkommande barn
12 mar
IFO, Barn och ungdom
28 feb
IFO, Försörjningsstöd Råslätt
8 mar
IFO, Missbruksvården
28 feb
IFO, Barn och ungdom Söder
28 feb
Socialförvaltningen
25 jun
Socialförvaltningen
25 jun
Funktionshinderomsorgen, Karlavägens korttidsboende
8 mar
Säkerhetsarbete
Resp. brandstation i Huskvarna, Gränna och Ryd-Bottnaryd
13 mar
Avd. Gatu o Park/Parkering
6 mar
Tekniskt arbete
Avd. Vatten o Avfall/VA/VA-laboratoriet
6 mar
Avd. Mark o Exploatering
5 mar
Planavdelningen
19 mar
Transport
Avd. Vatten o Avfall/Avfall/Återvinning
19 mar
Avd. Gatu o Park/Mark o Parkservice/Slambil
12 mar