search
Sök
menu
Meny

Traineeprogram för socionomstudenter

Läser du sista året på socionomprogrammet med ambition att bli socialförvaltningens bästa handläggare? Ta chansen att söka till trainee inom Jönköpings kommun.

Få en bra start på karriären genom att lära känna hela verksamheten och knyt viktiga kontakter för det framtida yrkeslivet. Traineeprogrammet ger god inblick i både det övergripande förvaltningsarbetet och annat arbete som berör myndighetsutövning. Du får testa på olika delar av vår breda verksamhet för att se ge dig så bra förutsättningar som möjligt för en framtida karriär inom socialförvaltningen i Jönköping.

Upplägg

Som traineekandidat får du en tillsvidareanställning på heltid inom socialförvaltningen med de förmåner som detta innebär, såsom semester enligt avtal. Under själva traineeprogrammet tjänstgör du 20 % och är tjänstledig 80 %. Du följer då ett grundprogram med träffar en dag/veckan. Programmet innehåller både praktiska och teoretiska moment. Under sommaren tjänstgör du som
handläggare inom socialförvaltningen.

Under året erbjuds du en bred kunskap om socialförvaltningens lednings- och stödstrukturer, verksamheter samt klientnära arbete. I samband med examen påbörjas en handläggartjänst inom funktionshinderomsorgen, ensamkommande barn och unga, individ- och familjeomsorgen eller äldreomsorgen.

Som kandidat måste du vara godkänd i samtliga kurser termin 1-5 för att påbörja programmet.

Ansökan för traineeprogrammet 2017 öppnas upp i augusti-september.

Bakgrund

Rekryteringen av socionomer inom myndighetsområdet har under de senare åren varit en utmaning för socialtjänsten nationellt sett. För att ta ett nytt grepp om rekryteringen har socialtjänsten i Jönköping arbetat fram ett förmånligt och attraktivt traineeprogram för socionomstudenter.