search
Sök
menu
Meny
Lediga jobb

Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe.

Arbetsställe
Administration, ekonomi, juridik
Juristavdelningen
25 jul
Fastighetsavdelningen
2 jul
Stadshuset Huskvarna
28 jul
Avd. Staben/Verksamhetsutvecklingsenhet
2 jul
Bygg och anläggning
Avd. Vatten o Avfall/VA-verksamheten, Va-anläggning
20 aug
Avd. Mark o Exploatering
13 aug
Utvecklings- och trafikavdelningen
13 aug
Chefer och verksamhetsledare
Funktionshinderomsorgen, Område Arbete-Assistans
16 jul
Erik Dahlbergsgymnasiet
9 aug
IFO, Barn och ungdom Väster
9 jul
Hotell, restaurang, storhushåll
Norrängsskolan
4 jul
Torps skola, Nyarps skolområde
9 jul
Hälso- och sjukvård
Hälso och sjukvårdsfunktionen
30 jun
Barnarpsskolan
9 jul
Sandagymnasiet
16 jul
Socialförvaltningen
20 aug
Stattutgatans äldreboende
2 jul
Mogårdens äldreboende
16 jul
Rosengårdens äldreboemde
2 jul
Smedjegårdens äldreboende Norrahammar
2 jul
Ekåsens äldreboende
4 jul
Kristinedals korttidsenhet
28 jun
Pedagogiskt arbete
Ekhagens förskoleområde
2 jul
Västra Höjdernas förskoleområde
23 jul
Norra Mo förskole- och skolområde
16 jul
Öxnehaga förskoleområde
13 aug
Torpa förskola
2 jul
Bymarkens skolområde
13 jul
Barnarpsskolan
6 aug
Tenhults skolområde
23 jul
Erik Dahlbergsgymnasiet
2 jul
Erik Dahlbergsgymnasiet
2 jul
Lekeryds skolområde
2 jul
Råslätts so
4 jul
Gränna so, Ribbaskolan
9 jul
Norrängsskolan
5 jul
Råslätts so
4 jul
Torpaskolan
31 jul
Junedals skolområde
2 jul
Junedals skolområde
30 jun
Ljungarumsskolan 7-9
16 jul
Gränna so, Ribbaskolan
9 jul
Flahultsskolan
9 jul
Flahultsskolan
9 jul
Kålgårdsskolan
2 jul
Flahultsskolan
2 jul
Hakarps skolområde
5 jul
Råslätts so
4 jul
Barnarpsskolan
6 aug
Ekhagens skolområde
9 jul
Öxnehaga skolområde
2 jul
Södergårdsskolan
1 aug
Lekeryds skolområde
4 jul
Öxnehaga skolområde
23 jul
Rosenlunds skolområde F-6
6 aug
Ljungarums skolområde F-6
3 aug
Ljungarums skolområde F-6
6 aug
Torpaskolan
3 jul
Flahultsskolan
6 aug
Mottagningsskolan
6 jul
Erik Dahlbergsgymnasiet
2 jul
Stadsgårdsskolan
31 jul
Sanering och renhållning
Avd. Fastighet/Städ o Konferens
30 jun
Socialt arbete
Missbruksvården, Junepol
31 aug
IFO, Barn och ungdom Söder
5 jul
Myndighetsenheten
9 jul
Kålgårdsskolan
29 jun
Funktionshinderomsorgen, Område Socialpsykiatri, Team Resurs
30 sep
Avdelning Ung Fritid
30 jun
IFO, Barn och ungdom
6 aug
IFO, Barn och ungdom Söder
5 jul
Individ och familjeomsorg, Försörjningsstöd Råslätt
10 jul
Socialförvaltningen
20 aug
Funktionshinderomsorgen, Tormenåsgatans gruppbostad
9 jul
Funktionshinderomsorgen, Markabergsvägens gruppbostad
2 jul
Säkerhetsarbete
Rosenlundsbadet
23 jul
Rosenlundsbadet, Stadsgårdsbadet
23 jul
Tekniskt arbete
Planavdelningen
27 aug