search
Sök
menu
Meny

Tillstånd, regler och tillsyn

en lagbok

Företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter.

Ibland kan det behövas flera olika tillstånd för den verksamhet du vill starta. Om du till exempel vill starta en restaurang måste du

  • lämna in en anmälan om regristrering av livsmedelsverksamhet
  • ansöka om ett serveringstillstånd om du vill servera alkohol.
  • ansöka om ett bygglov om du vill bygga om.
  • kontakta tekniska kontoret om du vill ha servering utomhus på kommunens mark, t.ex. gågata eller trottoar.
  • Om du vill hantera gasol måste du har ett tillstånd från räddningstjänsten enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
  • Om din restaurang har utrymme för fler än 150 personer (50 om du har serveringstillstånd) måste du lämna ”skriftlig redogörelse för brandskyddet” till räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du startar din verksamhet.

Har du frågor om tillstånd och regler, ring Jönköpings kommuns kontaktcenter på
036-10 50 00 så hjälper de dig rätt.