search
Sök
menu
Meny

Kemisk bekämpning, ansökan om tillstånd, anmälan om spridning, underrättelse

Om växtskyddsmedel eller biocider ska användas behövs oftast tillstånd, anmälan eller underrättelse till miljö- och hälsoskydds-nämnden.

Läs mer på sidan Bekämpningsmedel, regler och tillsyn, eller i foldrarna som finns under Dokument. Blanketter finns nedan.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

De taxor och avgifter som tas ut för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken finns under Dokument.

Inom vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Läs mer på sidan Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för olika verksamheter som innehåller blanketter för tillstånd gällande yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Kontakt

Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 30

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Sanne Tägtström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 50