search
Sök
menu
Meny

Cisterner, tankar för olja, regler och tillsyn

Två cisterner som står innanför en invallning

En cistern eller oljetank måste kontrolleras regelbundet. Den ska vara i ett bra skick så att den inte riskerar att läcka. Det är också viktigt att den placeras så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka.

Om en cistern skulle läcka kan mark, grundvatten och vattendrag skadas. Du som äger cisternen är också den som blir ansvarig om man behöver sanera.

Vi har tagit fram två foldrar som kan vara till din hjälp:

  • Säker kemikaliehantering, innehåller exempel på vad man kan göra för att förebygga skador på människor och miljön.
  • Vad gäller för din cistern? handlar bland annat om informationsplikt, placering och kontroller.

Båda foldrarna kan laddas ner som pdf (se nedan) eller beställas från miljö- och hälsoskyddskontoret (se Kontakta oss).

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, kan man läsa om förvaring av brandfarlig vätska i vattenskyddsområde, dieselbrännolja, eldningsolja och spillolja. Föreskrifterna berättar också om vilka krav på kontroll och informationsplikt som gäller när man installerar en cistern.

Kontakt

Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskydsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Maria Hedsund Westlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 53

Räddningstjänsten
036-10 70 00