search
Sök
menu
Meny

Cisterner, information om installation av anordning för förvaring av brandfarlig vätska

När man installerar en cistern som ska innehålla olja eller liknande ska miljö- och hälsoskyddskontoret informeras skriftligt minst 6 veckor innan du börjar använda cisternen.  Det gäller också om du ska förvara brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Du har så kallad informationsplikt när du installerar

  • Cistern under marken, med rörledningar som rymmer mer än 1 m³.
  • Cistern ovanför marken, med rörledningar som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³.
  • Cistern som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vara och som är placerad inom vattenskyddsområde.

Till informationen ska en karta bifogas, som visar var cisternen finns och avstånd till eventuella närliggande vattentäkter, dagvatten eller vattendrag.

Informationen ska sändas till Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping.

Vid handläggning av information tas en avgift ut enligt Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Kontakt

Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskydsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Maria Hedsund Westlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 53

Räddningstjänsten
036-10 70 00