search
Sök
menu
Meny

Cisterner, uppgifter om cistern som tagits ur bruk

Om du slutar att använda en cistern som ligger under marken, ska den i första hand grävas upp och och tas bort. Det gör du efter att cisternen är tömd och rengjord.

Påfyllningsrör, avluftningsledning och andra friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte går att ta bort cisternen, bör du fylla den helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver och avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall. Det får transporteras och tas omhand endast av företag som har tillstånd för detta. Om du upptäcker en markförorening ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret omedelbart.

När cisternen tagits ur bruk ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret på blanketten nedan. Anmälan är avgiftsfri.

Kontakt

Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskydsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Maria Hedsund Westlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 53

Räddningstjänsten
036-10 70 00