search
Sök
menu
Meny

Trafikanordning, faktablad

Vid uppställning av byggställning, container, upplag och liknande söks tillstånd hos polisen. TA-plan skickas till stadsbyggnadskontoret.

Vid upplåtelse av kommunal mark söks tillstånd hos Polisen, blankett "Tillstånd ordningslagen".

Glöm inte trafikanordningsplan

Tänk på att arbeten på kommunal mark ofta för med sig någon form av trafikreglering och då kräver att en trafikanordningsplan upprättas.
För mer information om bestämmelser och regleringar, se dokument nedtill på sidan.

Trafikanordningsplan (tillsammans med ansökan) skickas till: Stadsbyggnadskontoret, utveckling och trafik, 551 89 Jönköping

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00