search
Sök
menu
Meny

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd

För den som har stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig tillsynsavgift ut för att finansiera kommunens tillsyn av verksamheten. Tillsynsavgift tillkommer inte för tillfälliga tillstånd, där ingår tillsynsavgiften istället i ansökningsavgiften.

Varje år måste tillståndshavare som har stadigvarande tillstånd, i en så kallad restaurangrapport, rapportera till Folkhälsomyndigheten hur stor mängd alkohol som köpts in i verksamheten under året före. Tillsynsavgiften beräknas efter hur många liter alkohol tillståndshavaren köpt in av varje alkoholslag: spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider). Avgiften beräknas utifrån den rapporterade mängden året innan det år då avgiften tas ut. Detta innebär t.ex. att 2014 års tillsynsavgifter beräknas utifrån den restaurangrapport som tillståndshavaren lämnat in baserad på inköpen under 2013.

Tabellerna för avgifterna i de olika alkoholslagen börjar med intervallet 0 och uppåt. Detta innebär att en tillståndshavare som har serveringstillstånd för ett visst alkoholslag men som inte köpt in någon alkohol av det slaget ändå får betala 2 500 kr i tillsynsavgift för det alkoholslaget.

För tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap, i klubbar och föreningar, samt stadigvarande serveringstillstånd för personalmatsalar och restauranger i kommunens äldreboenden dit allmänheten är välkommen, är tillsynsavgiften en fast avgift på 1500 kr.   

Tillsynsavgifter sprit

Inköpt sprit (liter)

Årsavgift (kronor)

0-50

2 500

51-200

3 000

201-500

4 000

501-1 000

5 000

1 001-1 500

6 000

1 501-2 000

7 000

2 001-2 500

8 000

2 501-3 000

9 000

3 001-3 500

10 000

3 501-4 000

11 000

4 001-4 500

12 000

4 501-5 000

13 000

5 001-5 500

14 000 osv.

Tillsynsavgifter vin
Inköpt vin (liter) Årsavgift (kronor)
0-100 2 500
101-200 3 000
201-500 3 500
501-1 000 4 000
1 001-2 000 4 500
2 001-3 000 5 000
3 001-4 000 5 500
4 001-5 000 6 000
5 001-6 000 6 500
6 001-7 000 7 000
7 001-8 000 7 500
8 001-10 000 8 000
10 001-12 000 9 000
12 001-14 000 10 000
14 001-16 000 11 000 osv.
Tillsynsavgift starköl

Inköpt starköl (liter)

Årsavgift (kronor)

0-500

2 500

501-1 000

3 000

1 001-2 000

4 000

2 001-4 000

5 000

4 001-6 000

6 000

6 001-8 000

7 000

8 001-10 000

8 000

10 001-15 000

9 000

15 001-20 000

10 000

20 001-30 000

11 000

30 001-40 000

12 000

40 001-50 000

13 000

50 001-60 000

14 000

60 001-70 000

15 000

70 001-80 000

16 000

80 001-90 000

17 000

90 001-100 000

18 000

100 001-110 000

19 000 osv.

Tillsynsavgifter andra jästa alkoholdrycker (AJA)
Inköpta AJA (liter) Årsavgift (kronor)
0-500 2 500
501-1 000 3 000
1 001-2 000 4 000
2 001-4 000 5 000
4 001-6 000 6 000
6 001-8 000 7 000
8 001-10 000 8 000
10 001-15 000 9 000
15 001-20 000 10 000
20 001-30 000 11 000
30 001-40 000 12 000 osv

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Alkoholhandläggare
Tfn 036-10 53 69

Alkoholhandläggare
Tfn 036-10 27 10

Handläggare för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
Tfn 036-10 26 25